Vali taust:
esteng
Tugikeskusest
Ajalugu
Eetilise tegutsemise põhimõtted
Projektid
Koolitused
Savitöö
Artiklid
Kontakt

Tugikeskusest

Tallinna Laste Tugikeskus on organisatsioon, mis on mõeldud lastele, noortele ja nende vanematele, lastega töötavatele spetsialistidele ning kõigile, kes puutuvad kokku laste ja noorte muredega.


Tallinna Laste Tugikeskus alustas tööd 1998 aastal Avatud Eesti Fondi rahastusel. Eesmärgiks oli siis väärkoheldud laste abistamine peamiselt nõustamise ja psühhoteraapia kaudu. Aastate jooksul on laste elu ja mured põhjalikult muutunud, samas on oluliselt teisenenud ja täiustunud ka arusaamad lapse arengut kahjustavatest ja soodustavatest teguritest. Kui varasemalt oli Tallinna Laste Tugikeskus mitmete laste hoolekande teenuste osutaja, siis hetkel on meie peamised tegevussuunad laste ja lastevanemate heaolu parandavate projektide läbiviimine ning valdkonnapõhine koolitustegevus.

Meil on inimesed, kes on vastava haridusega ja kellel on kogemused töös lastega. Tugikeskuse liikmete hulgas on psühholoogid ja sotsiaaltöötajad, projektikirjutajad, koolitajad, kes algatavad laste hoolekannet arendavaid projekte ja viivad neid ellu, koolitavad lastega töötavaid spetsialiste, kaasavad vabatahtlikke laste aitamiseks ning teavitavad laiemat avalikkust laste probleemidest.

Tallinna Laste Tugikeskuse liikmeskond koosneb missioonitundega pühendunud inimestest, kellel on töös lastega aastate jooksul tekkinud kogemused ja kompetents, mida rakendada laste heaolu tagamiseks. Peame väga oluliseks koostööd erinevate spetsialistide vahel riskirühma kuuluvate laste olukorra parandamiseks. Väga tihedaks on muutunud psühhoterapeutide ja sotsiaaltöötajate töö kombineerimine. Tunneme huvi kõige uue ja kasuliku vastu, mis kogu maailmas nii akadeemilises teaduses kui ka praktikas laste hea käekäigu valdkonnas teatavaks saab. Nii nagu siiani, tahame ka edaspidi oma heade kolleegidega omi teadmisi ja oskusi jagada.

Tallinna Laste Tugikeskuse praegused peamised tegevussuunad on laste ja lastevanemate heaolu parandavate projektide läbiviimine ning valdkonnapõhine koolitustegevus.
© Tallinna Laste Tugikeskus Asula 11, 11312 Tallinn,       Telefon:  6556 971       e-post:  info@lastetugi.ee